సుధ గృహిణి 176

By | November 20, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories సుధ గృహిణి 176 అ తర్వాత 7 -8 యేళ్లకి, పద్మ పెద్ద తతంగం జరిగాక, పక్క వూరి కామందు రాయుడు ఏకైక కొడుకుని పెళ్లి చేసుకుందని..ఆమె తెగింపు నచ్చని ఆమె తల్లి తాడ్రులు ఆమెతో బంధాలూ తెన్చెసుకున్నారనీ..విన్నది తాయారు.అలా పూర్తిగా సంపర్కం తెగిపోవటం జరిగాక అన్నేళ్ల తర్వాత తిరిగి ఆమె ఫోన్ చేస్తుందని ఊహించని తాయారు, ఆ రోజు ఉదయం పది గంటల ప్రాంతంలో ఆ కాల్ కి ఆశ్చర్యపోయింది..మొదట్లో ఎవ్వరో గుర్తురాక.. “ఎవ్వరండీ..?” అని తడబడింది..అవతలి క్రొత్త స్వరం విని..“నన్నే మర్చే పోయావా..అక్కా..?” అని ఆమె అడుగుతూంటే మరింత అయోమయంతో “క్షమించండి.. పేరన్నా చెబితే..” నీళ్ళు నమిలింది..“అది సరే..అక్క పక్కల్లో ఎవ్వరూ లేరు కదా..?” అడిగింది ఆమె..పేరు చెప్పేందుకు, ఎవ్వరూ లేరా అని యెందుకు అడుగుతోందో అర్ధం కాక, తికమక పడుతూ తాయారు.. “లేరు లేండి..” అంది సస్పెన్స్ భరించలేక..“నీ బాయి కోసం తిరిగి 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *