సుధ గృహిణి 159

By | October 17, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories సుధ గృహిణి 159 ఆ..ఆ..ఎలా పిలిస్తే..ఏమి..? అంతరాలు లేకుండా కలిసిపో గల్గితే..అంత కంటే కావల్సిందేముంటుంది..?” అన్నాడు పరంధామయ్య ఎక్సైట్మెంట్తో పూడుకు పోతున్న గొంతు సవరించుకొంటూ..“అదీ నిజమే లేండి..చూడమ్మా సవి..ఆయన మాటల్లో అర్ధం బాగా తెలిసిందా..మనం వెళ్ళేది నీకేదో కొత్త పరాయి ప్రదేశం అనుకోకుండా వున్నన్నాళ్ళు మనమంతా వొకే కుటుంబం లా కలిసిపోవాలి..అది వారమే అయినా..లేక నెలలు..సంవత్సరాలు అయినా..వూ..?” అంది తమ ఆంతర్యాలను ఆమెకు చూచాయిగా తెలిసేలా..సవిత మనస్సు ఆమె ఆద్రతకి ఆదరానికి వుప్పొంగింది..సెక్స్ లేకుండా నెలల తరబడిగా వేగుతున్న ఆమె ఆడతనాలు, పార్వతమ్మ నర్మగర్భ మాటలకు మనస్సులో ఏవేవో ఆశలు చిగురుస్తూంటే, పులకించినట్లు అవసాగింది..“తప్పకుండా అక్కా..మా వంటరి జీవితాలకు మీ వంటి ఆసరాలు దొరుకుతూంటే..అంతకంటే కావల్సిందే ముం టుంది..” అంది తన భుజాన్ని తడుతున్న పార్వతమ్మ 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *