సుధ గృహిణి 116

By | August 2, 2020
telugu sex stories tl.mamy-papy56.ru సుధ గృహిణి 116 ఇంతలో సన్నగా, గదిలోనుండి ఏవో మాటలు విన్పించాయి. ఆమె నిజంగానే ఆశ్చర్య పడింది ‘గదిలో ఎవ్వరున్నారు? ‘మామ’ ఎవ్వరితో మాట్లాడేది..?’ అనుకుంది ఆ మాటలు పూర్తిగా స్పష్టంగా వినపడక పోతూంటే.. తను మరింత తలుపుకు దగ్గరగా జరిగి, చెవిని తలుపు సందు వద్ద ఆన్చి, లోపలి మాటలు వినేటందుకు ప్రయత్నించింది. ఇప్పుడు మాటలు కొద్ది గా స్పష్టం గా వినిపిస్తున్నాయి. ‘మామ’ మోనోలాగ్ మాటలు విన్న ఆ  ‘కోడలు’ తన చెవులను తానే నమ్మలేక పోయింది. అబ్బా కోడలు లంజా ఏమున్నాయో నీ అందాలు? నా పెళ్ళయ్యిన కొత్తలో, నీ అత్తకున్నఅందానికి, పదింత లు అందంగా వున్నావు కదేబట్టలున్నప్పటి కంటే బట్టలు లేకుండా మరింత అందంగా ఉన్నావే... నీ అందాలను స్వంతం చేసుకుని, రోజూ అనుభవిస్తున్న నా కొడుకు నిజం గా చాలా అదృష్ట వంతుడుఏమి పెంచావే ముందువి వెనకవి? చిన్నపిల్లాడినై, నీ వొళ్ళో చేరి, నీ బలసిన సళ్ళను కసిగా పిసికి, పాలు తాగాల నిపిస్తున్నదే కోడలు పిల్లాఅబ్బా ఎమున్నాయే నీ తోడలువాటి మీదా ఐసుక్రీము పూసి, నాకాలనుందినీ ఎత్తైన విశాలమైన పొత్తికడుపు మీదాబొడ్లో, తేనే పోసి నాకాలనుంది కోడాలా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *