ప్రేమ పగ పోరాటం 134

By | August 2, 2020
telugu sex stories tl.mamy-papy56.ru ప్రేమ పగ పోరాటం 134 నాకు నోటి మాట రావడం లేదు. నేను తల దించుకుని వెళ్ళి బట్టలు వేసుకున్నాను. ఏదో ఆలోచనలో మునిగిపోయాను. ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు అనసూయ బట్టలు వేసుకుని టీ cupతో నా ముందు నిలబడింది. నేను కప్ తీసుకుని చుట్టూ చూశాను. అన్నీ సర్ది ఉన్నాయి. తలుపు తెరచి ఉంది. *నేను టీ తాగుతానని మీకెలా తెలుసు? అనసూయ- నువ్వు కాదు రవి టీ తాగుతాడు. *నాన్న గురించి మీకు బాగా తెలుసా? అనసూయ- లేదు కొద్దిగా తెలుసు. కానీ అవి మర్చిపోలేనివి. అవును ఏంటి ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నావు? *ఏమీలేదు మీ lifeలో మీ మనసుకు దేగ్గరగా ఉన్నది ఎంతమంది? ఎవరు? అనసూయ- ముగ్గురు 1 మీ నాన్న రవికిరణ్, 2 మామయ్య, 3 బావ. *నాన్న,మీ బావలేడు. ఇంకా మిగిలింది.మీ మామయ్య అవునా? అనసూయ- అవును. *సరే నేను వెళ్తున్నాను. చిన్న పని ఉంది. అని bagలో అప్పుడెప్పుడో పెట్టుకున్న మందులు ఉన్నాయి. వాటిని తీసి తనకిస్తు ఇవి వేసుకో నొప్పి తగ్గుతుంది. అనసూయ- అలాగే అని తీసుకుంది. నేను వెళ్తూ తనకి ముద్దు పెట్టి వెళ్ళబోతుంటే ఆపి అనసూయ-మళ్ళీ ఎప్పుడు? *తొందర్లోనే. మళ్ళీ వస్తాను. బయల్దేరాను తను నవ్వుతూ నన్ను చూస్తూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *