ప్రేమ పగ పోరాటం 121

By | June 29, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 121 అక్కడ మా గాంగ్ నా కోసమే చూస్తుంది. నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యాను. అలా collage సమయం గడిచింది. ఇంటికి వెళ్ళే సమయం రీమమేడం తన కూతురు వంక చూసే దీన చూపులు కనిపించాయి. ఇవాల్టితో దీనికి పులిస్టాప్ పెట్టాలి. అనుకుని మేడం దేగ్గర్కి వెళ్ళాను. మేడం ఆఫీసు కూడా మారింది. నేను లోపలికి వెళ్ళాను. ఏదో ఫైల్ చూస్తూ ఉంది. *హుమ్....ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మేడం-అదో అలాగా. అంతా నీకు తెలుసుగా. *మరి పార్టీ? మేడం-ఏం కావాలి? ఏం కావాలన్న తీసుకో. *just for a change నేను ఇస్తాను మీరు తీసుకోండి. మేడం-that’s different. Ok 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *