నా తీపి గుర్తులు 141

By | September 27, 2019
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 141 తన ముందు ఒంటి మీద బ్రా, ప్యాంటీతో నిల్చున్న శ్యామలను కన్నార్పకుండా అలాగే చూస్తూ రాము బెడ్ దిగి ఆమె దగ్గరకు వచ్చి, చాలా కసిగాఉన్నావు వదినా,” అంటూ ఆమెను దగ్గరకు లాక్కుని ఒక చేత్తో బలిసిన శ్యామల సళ్ళని....ఇంకో చేత్తో పిర్రల్ని పిసుకుతున్నాడు. [Image: 5c2de6ce0b43b.jpg] దాంతో శ్యామల మళ్ళి రాముని బెడ్ మీద కూర్చోబెట్టి....ఇంకొ బ్రాప్యాంటీ వేసుకున్నది. అవి కూడా శ్యామలకు కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి. ఆ బ్లూ కలర్ బ్రా రెండు స్ట్రాప్స్ ని కలుపుతూ ఒక గొలుసు ఐదు వరసల్లో వచ్చి మధ్యలో సళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్ స్టోన్ ఒకటి కనెక్ట్ చేసే సరికి....ఆ బ్రా లో శ్యామల చాలా కసిగా అందంగా ఉన్నది. [Image: 5c2de52600639.jpg] శ్యామలని ఆ బ్రా లో చూసే సరికి రాము మడ్డ ఇంకా గట్టిపడి ఆమె పూకులో దూరడానికి ఆత్రంగా ఎగిరెగిరిపడుతున్నది. దాంతో శ్యామల తన బ్రా ప్యాంటీ వైపు చూసుకుంటూ, “ఇంత కరెక్ట్ గా సరిపోయేలా ఎలా తెచ్చావు?” అని అడిగింది. ఇందులో ఆలోచించాల్సినది ఏమున్నది వదినారోజు నేను పైనకింద ఉన్న నీ రెండు బంతులను పిసుకుతున్నా కదా….దాంతో నీ సైజు తెలుసుకునితీసుకొచ్చాను,” అన్నాడు రాము. రాము అలా అనగానే శ్యామల అతని వైపు కసిగా చూసి నవ్వుతూ, “నీకు అసలు సిగ్గులేదు రాము….ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నావు  మధ్య,” అని ఇంకో ప్యాకెట్ తీసుకుని అందులో ఉన్న నైటీ తీసుకుని వేసుకున్నది. శ్యామల ఆ నైటీ వేసుకోవడం చూసి, “వదినా  నైటి వేసుకోవాలంటేలోపల బ్రాప్యాంటీ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది,” అన్నాడు. దాంతో శ్యామల వెంటనే బ్ర్రాప్యాంటీ తీసేసి మళ్ళీ నైటీ వేసుకున్నది. అది టూ పీసెన్ నైటీ అవడంతో పైన కోట్ లాగా ఉండేది వేసుకోవాలి. శ్యామల అది వేసుకోకుండా కేవల లోపలిదే వేసుకోవడంతో లోపల శ్యామల అందాలు బాగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *