జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 475

By | November 20, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 475 అమ్మా ఒక చిన్న సమస్య వచ్చిపడింది నేను వచ్చాక వివరిస్తాను . స్పీకర్ on చెయ్యి అని చెప్పాను , చేసాను కన్నయ్యా ........., అమ్మా , కావ్యమ్మా , ఏంజెల్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న విషయానికి మీకు నామీద భయంకరమైన కోపం వచ్చేస్తుంది , మెహ్రీన్ , మహి , స్వాతి , ప్రసన్నా , పవిత్రా మీరే అమ్మా అంటీవాళ్లను కంట్రోల్ చెయ్యాలి సరేనా , సరే బుజ్జి , బావ , మహేష్ అని ముసిముసినవ్వులతో బదులిచ్చారు  , చెప్పేస్తున్నాను .........అమ్మా ఇప్పుడు నీ కూతురిని చూడటానికి వెళ్ళండి కానీ కలవకుండా దూరం నుండి చూసి వచ్చేయ్యాలి అంతే , కొన్నిరోజులు ఈ విరహ దూరం తప్పనిసరి అని చెప్పగానే , బుజ్జి ,బావ , మహేష్ ........అమ్మ కళ్ళల్లో నీళ్ళు అని ఉద్వేగంతో చెప్పడంతో ......, అమ్మా తప్పదు లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు లవ్ యు............అంటూ అమ్మ మాట వినిపించేంతవరకూ నాకళ్ళల్లో నీళ్లతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *