జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 412

By | August 12, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 412 అంటే నా కావ్యమిస్ పెళ్లిచేసుకొని ప్రేమతో చూసుకునే భర్తతో సంతోషన్గా ఉంది . చాలా చాలా సంతోషం కానీ నన్ను గుర్తుపట్టలేదు అని చిన్న బాధ అంతలా మారిపోయానా అంటూ చుట్టూ చూసి అద్దం దగ్గరకువెళ్లి నన్ను నేను చూసుకొని అవును 8th క్లాస్ లో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ గుర్తుపట్టలేనంతలా మారిపోయాను , తను గుర్తుపట్టకపోయినా, కావ్యమిస్ సంతోషమే కదా నాకు కావాల్సింది పెద్ద ఆఫీసర్ కూడా అయ్యింది అని గుండెలపై చేతిని వేసుకొని మురిసిపోయాను. ఇంతకీ స్పృహ ఎందుకు కోల్పోయిందో తెలుసుకోవాలని కాంపౌండర్ ను రిక్వెస్ట్ చేసి లోపలకు వెళ్లి మేడం టేబుల్ ముందు కుర్చీలో కూర్చున్నాను . అయ్యిందా శాస్తి అని నావైపు చూడకుండా కోపంతో అడిగింది . మేడం దేనిగురించి మాట్లాడుతున్నారు అని ఆశ్చర్యపడుతూ అడిగాను .  ఏమీ తెలియనట్లు ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడండి , నువ్వు చాలా మంచివాడివాని అనుకున్నాను . అంత అందమైన నా చెల్లి వాసంతిని ముత్యాల్లాంటి పిల్లలను వదిలేసి వేరేవారి వెనుక పెడుతున్నావు . ఉండు నాచెల్లికి కాల్ చేసి చెబుతాను అప్పుడు తనుకూడా నీగురించి తెలుసుకుంటుంది అని కాల్ చేసింది . మీరు కాంటాక్ట్ లోనే ఉన్నారన్నమాట చాలా సంతోషం చెయ్యండి మాట్లాడదాము అని మరింత ప్రోత్సహించాను . లౌడ్ స్పీకర్ న్ చేసింది . వాసంతి ఎత్తి అక్కా గోవా కు వెళ్ళాము అందుకే వారం రోజులయ్యింది మీతో మాట్లాడి ఎలా ఉన్నారు , ఏమిటి విషయం అని అడిగింది . వాసంతి మీ శ్రీవారు క్లినిక్ లో నా ఎదురుగానే కూర్చున్నారు . మహేష్ క్లినిక్ కు వచ్చాడా మహేష్ కు ఏమయ్యింది ముందు తనకు ఇవ్వండి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *