గులాబి పూల పరిమళం 47

By | June 29, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 47 ఇది రాత్రి 8.30 గంటలకు  మీరా భర్త పిల్లలకు  రాత్రి భోజనం ముగించాక
వారు కూర్చుని ఉన్న హాలులో టీవీ చూస్తుండగా, ఆమె భోజనం చేయడానికి కూర్చుంది. 
 
ఆ సమయంలో ఫోన్ అకస్మాత్తుగా మోగింది. 
ఆమె ఫోన్‌కు సమాధానం ఇవ్వడానికి లేవబోతుండగా దానికి సమాధానం చెప్పడానికి తన భర్త నడుస్తు వెళ్ళడం ఆమె చూసింది.
 
“హలో… .అవును… ..హో ఇప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది?”
 
ఇది తప్పకుండా ప్రభు తల్లి గారి నుండి అని మీరా వైపు నుంచి ఆలోచన
తన భర్త ప్రభు తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీస్తున్నారు అని
 
ఓ మీరు ప్రభును సంప్రదించారా 
ప్రభు పేరు ప్రస్తావించడం వినగానే చెవులు పెద్దవయ్యాయి
 
ఆ ఓ .............ఓ .............. అలాగా.................
హమ్..................సరే సరే.............. ధన్యవాదాలు....................... ఉంటాను
 
తన భర్త ఇంకా ప్రభు తల్లి ఏమీ మాట్లాడుకున్నారో 
మీరాకు తెలియనే లేదు ఆమె తెలుసుకోవాలని ఆత్రుతతో చనిపోయేలా ఉంది కానీ ఆమె ఎలా అడగ గలదు 
తన భర్త ఆ సమాచారాన్ని స్వచ్చందంగా
 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *