చెల్లితో బంచిక్ 390 ముక్కనుమ

By | September 12, 2020
  tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 390 ముక్కనుమ కానీ ఇద్దరికి వచ్చిన చిన్నపాటి దూరం వలన..., గ్యాప్ వలన..., అల పాచి మొహంతో తండ్రి ముందుకు పోడానికి సిగ్గుపడింది. అలాగే పాపకి కాస్త ఆకలిగా ఉంది కుడా. అందుకే బ్రష్ చేసుకుని..., గబ గబా కింద హాల్లోకి వెళ్ళింది. అల అతిలోక సుందరి స్వర్గం నుండి దిగొచ్చినట్టు అనిపించి నోరు బార్ల తెరిచి షాక్ అయిపోయి చూసాడు హాళ్ళో పూజ సెటప్ చేస్తున్న పంతులు. "ఏయ్ నాయనమ్మ..., ఎవడె వీడు???", అని భయంగా అడుగుతూ వంటింట్లోకి వెళ్ళింది ప్రియ. "ఇంట్లో పూజ చెయ్యడానికి వచ్చాడు..., ఎలాగూ మీ తాండ్ర కూతుర్ల మధ్య చెడింది అంటగ సంభంధం...., ఇదే మంచి టైం అని అనుకుని నేను ఎన్నాళ్ళ నుండో చెప్పించాలి అనుకున్న పూజ ఈ రోజు చూపిస్తున్నాను..., ఇలా పాచి మొహంలో కాకుండా చక్కగా తల స్నానం చేసుకుని లంగా వోణి వేసుకుని వచ్చి పూజలో కూర్చో....", అన్నది నాయనమ్మ. "ఓహో..., ఆదా ని ప్లాన్...", అని నవ్వుకున్న ప్రియ...., గుట గుట ఒక్క బొట్టిల్ బత్తాయి జ్యూస్ తాగేసి..., "నాకు పైన కొంచం పని ఉంది..., అది చేసుకుని వచ్చేస్తా...", అని మల్లీ పైన గదిలోకి వెళ్లి స్నానం చెయ్యడానికి షవర్ కిందకు దూరింది. అప్పుడు నాయనమ్మ..., "రేయ్ పంతులు..., అది నా మనవరాలు...., ఈ రోజు పూజ పెట్టుకున్నాం అని మరిచిపోయింది..., స్నానం చేసుకుని వచ్చేస్తుంది..., నువ్వు పూజ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *