చెల్లితో బంచిక్ 356 బాబ్జి బండారం

By | July 31, 2020
tl.mamy-papy56.ru telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 356 బాబ్జి బండారం అక్కడ మూతులు నాకుంటున్న పాపలని చూసి...., "ఏయ్ గర్ల్స్!!!!, మీరు పైకి వెళ్ళండి త్వరగా...., బయట గెస్ట్స్ వచ్చారు!!!", అని అరిచాడు బాబ్జి.  అదేదో ఆర్మీ లో కమాండర్ ఆర్డర్ వేస్తే జంకినట్టు టక్కున పరిగెత్తుకుంటూ మెట్లెక్కి పైకీ వెళ్ళిపోయారు ముగ్గురు పాపలు.  అది చూసి..., "హ్మ్మ్...,", బాగానే చెక్కు చేతల్లో పెట్టుకున్నాడు పిల్లల్ని అనుకుంది రమణి. ఇక చక చక గదిలోకి వెళ్లి..., ప్యాంటు చొక్కా తీసుకొచ్చే అక్కడే హాళ్ళో వేసుకుంటూ...., పొగరుగా నవ్వుతూ..., వాచ్మెన్ గాడిని చూసి...., "హ్మ్మ్..., పంపించు ఆవిడని లోపలికి....", అన్నట్టు సైగ చేసాడు బాబ్జి. అది చూసి ఏమి తేలినట్టు వెళ్లి మెయిన్ డోర్ ముందు నిల్చుంది రమణి. టక్కున డోర్ తీసిన వాచ్మెన్...., "మేడం..., సారు మిమ్మల్ని లోపలికి రమ్మన్నారు....", అంటూ రమణిని లోపలికి ఆహ్వానించాడు.  రమణి వర్షంలో తడిసి పచ్చి చీర జాకెట్టులో బిక్కు బిక్కు మంటూ కాస్త వణుకుతూ బాబ్జి ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది.  టాటాక్ అంటూ వాచ్మెన్ బయట నుండి మెయిన్ డోర్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *